Mittaus, merkintä ja työvälineiden huolto

Varsinaisen koneistuksen ja työstöpalvelujen tukena tarjoamme mittaus- ja merkintäpalveluja sekä monipuolisia kunnossapito- ja huoltopalveluja.

Mittaus

Suoritamme kappaleiden mittausta 3D-koordinaatti- ja nivelvarsimittauskoneilla.
Mittauslaitteet tukevat laadunvarmistusta ja nopeuttavat tuotantoa. Kappaleen mittaus voidaan suorittaa työstämisen eri vaiheissa ilman kappaleen irrottamista työstökoneesta, jolloin mahdolliset korjaukset voidaan tehdä työn edetessä.
Mittauslaitteet kattavat kaikki TH-Toolsin konekapasiteetin mahdollistavat kappaleiden kokoluokat. Oman tuotantoprosessimme lisäksi voimme tarjota mittauspalveluja myös muille yrityksille erillispalveluna joko asiakkaan tai TH-Toolsin tiloissa. Mittauksesta voimme toimittaa asiakkaan vaatimuksesta mittauspöytäkirjan.

3D-lasermerkintä ja kaiverrus

Kappaleiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys hoituu helposti ja nopeasti 3D-lasermerkinnän avulla. Merkintöjen teko omassa tuotantoprosessissamme nopeuttaa läpimenoaikaa, mikä on erittäin merkittävä etu asiakkaidemme kilpailukyvyn kannalta.
3D-lasermerkintä- ja kaiverruslaitteet mahdollistavat monimuotoisten kappaleiden merkitsemisen ja soveltuvat lähes kaikkiin materiaaleihin.

Kunnossapito ennakoi ja turvaa tuotantovarmuuden

Laadukkaiden työvälineiden suunnittelijana ja valmistajana uskallamme sanoa, että osaamisemme on ykkösluokkaa myös työvälineiden huoltopalveluissa. Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen huolto säästää yllättäviltä seisokeilta ja valmistusvirheiltä. Se lisää tuottavuutta, toimintavarmuutta ja tasalaatuisuutta. Huoltosuunnitelman laatiminen työvälineiden elinkaaren ja tuotannon kuormitustilanteiden mukaan tuo merkittäviä kustannussäästöjä.
Joustava thtoolsCare-palvelumme kattaa ennakoivan ja kunnossapitohuollon, pikahuoltopalvelun
sekä varaosien valmistuksen.

Lue myös