Dekatin ja TH-Toolsin yhteistyö on kestänyt 30 vuotta

Vuonna 1993 Tampereen Yliopiston Teknillisen korkeakoulun aerosolifysiikan laboratorion
kehitystyön tuloksena syntyi innovaatio, reaaliaikaisesti pienhiukkasia mittaava laite. Innovaatiosta
syntyi yritys Dekati Oy, joka täytti tänä keväänä 30 vuotta. Yrityksen palveluksessa on edelleen
teknologian kehittäjiä ja yrityksen perustajia. Yrityksen alkumetreillä laitteiden komponenttien
tuotesuunnitteluun ja valmistukseen löytyi kumppaniksi TH-Tools. Yhteistyö jatkuu edelleen.

Dekati on herkkien, pienhiukkasten reaaliaikaiseen mittaukseen erikoistuneiden instrumenttien
kehittäjänä ja valmistajana edelläkävijä. Laitteet mittaavat ilmassa leijuvia pienhiukkasia ja
käyttökohteita muun muassa katupölyn ja siitepölyn mittaus, ajoneuvojen pakokaasupäästöjen
mittaus, voimalaitospäästöjen mittaus ja monet muut mittaussovellukset.

Muita vastaavia, teollisessa mittakaavassa laitteita valmistavia yrityksiä ei Suomessa ole.
Markkinatkin ovat pääosin maailmalla, viennin osuus tuotannosta on yli 95 %.

– Me tarvitsemme herkkiin mittalaitteisiimme erittäin laadukkaita ja valmistuksen kannalta vaativia
osia. TH-Toolsin työstöjen erikoisosaaminen ja vahvuus tuotesuunnittelussa ovat vastanneet
odotuksiimme. Pitkän yhteistyön aikana harjoittelut on jo tehty ja voimme täysin luottaa osien
korkeaan laatuun, laatutason pysyvyyteen ja mittatarkkuuteen valmistuserästä toiseen, kertoo
tuotantojohtaja Arto Rintaoja.

Vuosien mittaan Dekati ja TH-Tools ovat sparranneet useiden komponenttiprojektien kanssa.
Yhteisymmärrys on kasvanut molemmin puolin.

– Juuri äskettäin ratkoimme yhdessä yhtä valmistuksellista ongelmaa, jolloin on hyvä saada
näkemys monelta kantilta, myös komponentin valmistajalta. Ongelma ratkesi nopeasti. Juuri
tällaista on toimiva yhteistyö, toteaa Rintaoja.

Parhaimmillaan pitkä ja tiivis yhteistyö kasvattaa molempien osaamisen pääomaa. Tai
palveluvalikoimaa, kuten tänä vuonna TH-Toolsissa tapahtui. Dekatin kanssa käytyjen
keskustelujen tuloksena TH-Tools hankki 3D-lasermerkintälaitteet ja voi nyt tarjota merkintä- ja
kaiverruspalveluja laajemminkin.

Dekatille komponenttien merkintä on tärkeää osien tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden kannalta.
Kun merkinnät tehdään jo TH-Toolsin tuotannossa, se tarkoittaa Dekatin omassa
tuotantoprosessissa noin 2 viikkoa nopeampaa läpimenoaikaa.

– Aikaisemmin komponentit lähetettiin muualle merkintöjä varten. Siihen kului tietysti aikaa,
henkilöresursseja ja kuljetuskustannuksia. Valmistamme asiakkaidemme tilauksesta räätälöityjä
laitteita, joten tuotantoajan lyheneminen on muiden kustannussäästöjen ohella merkittävä
kilpailuetu, summaa Arto Rintaoja yhteistyön uusimman tilanteen etuja.