3D-lasermerkintä nyt myös omassa tuotannossamme

Tänä päivänä tuotannossamme kulkee todella paljon kappaleita ja tuotteita, joihin vaaditaan
tunnistettavuus ja jäljitettävyys. Aikaisemmin merkinnät on tehty esimerkiksi jyrsimällä tai
alihankintana, joka pitkittää prosessin läpimenoaikaa jopa kahdella viikolla. Nopeat tuotantoajat
ovat asiakkaidemme kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä, joten päädyimme ratkaisuun hankkia
merkintä- ja kaiverruslaitteet oman tuotantomme lisäpalveluksi.

Uudet 3D-lasermerkintä- ja kaiverruslaitteet mahdollistavat monimuotoisten kappaleiden
merkitsemisen ja soveltuvat lähes kaikkiin materiaaleihin.